Generadors domèstics biomassa. Els inseribles de llenya amb intercanviador d'aigua constitueixen una solució idònia per a gaudir del major confort a la llar. Si ja es disposa d'una xemeneia o es vol tenir una i al mateix temps escalfar tota la casa, la millor solució és un insertable amb intercanviador d'aigua que fa que la calor circuli per les unitats de radiador i aconsegueix així un confort total en tota l'habitatge.

Insertable + Solar Tèrmica

En aquest cas la complementarietat és perfecta. Els panells solars funcionen bé de dia i a l'estiu, per escalfar l'aigua calenta sanitària. El insertable de llenya amb intercanviador d'aigua funciona amb normalitat a l'hivern i de nit per escalfar tota la casa i serveix a més de suport als panells solars per escalfar l'aigua calenta sanitària quan no hi ha sol.

Insertable + Caldera de calefacció a gas o gasoil

En aquest cas, en arribar a casa i encendre el insertable de llenya, la caldera ha de desconnectar i d'aquesta manera serà el insertable qui aporti la calefacció a l'habitatge. Així s'aconsegueix un estalvi de gas o gasoil molt important, que fa que s'amortitzi el inserible en un període curt. A més, es redueixen les emissions de CO2, el que afavoreix el medi ambient .

Els inseribles de llenya amb intercanviador d'aigua estan pensats per millorar el rendiment de les xemeneies, a més d'utilitzar la calor produïda per l'escalfament dels radiadors, constituint una solució idònia per gaudir d'un major confort a la llar. Els inseribles de llenya amb ventilador són la solució ideal per a l'escalfament de l'estada, millorant el rendiment de la xemeneia.