Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i el domini chimeneasolrico.es pertanyen a ALEJANDRO RICO GARCÍA, amb domicili a Ctra. d’Olesa 1, 08224 Terrassa (Barcelona), telèfon +34.937886910, correu electrònic chimeneassolrico@gmail.com i NIF 45491065D.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de ALEJANDRO RICO GARCÍA o de terceres persones amb qui ALEJANDRO RICO GARCÍA ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. ALEJANDRO RICO GARCÍA difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. ALEJANDRO RICO GARCÍA adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de ALEJANDRO RICO GARCÍA.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. ALEJANDRO RICO GARCÍA no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a chimeneasolrico.es tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. ALEJANDRO RICO GARCÍA no podrà ser considerat responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

ALEJANDRO RICO GARCÍA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres pàgines web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la pàgina d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les pàgines web de destí. ALEJANDRO RICO GARCÍA no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per ALEJANDRO RICO GARCÍA.

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal ALEJANDRO RICO GARCÍA informa que les dades personals recollides des d’aquesta pàgina web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament.

Parlem-ne

Trobaràs el que necessites

Ctra. d’Olesa, 1 - 08224 Terrassa (Barcelona)
Dilluns a divendres: 9.30 a 13.30h i 17 a 20h.
Dissabte: 9.30 a 13.30h.
T. 93 788 69 10